Umowy o pracę, umowy o pracę pracowników wyższego szczebla, kontrakty oparte na dawnych uregulowaniach prawnych.

Rejestracja, zmiany personalne czy zwolnienia:

  • ZUS pracowników i osób fizycznych;
  • Zgłoszenia świadczeń (czasowa niezdolność do pracy, urlop macierzyński etc.);
  • Tworzenie i kontrola umów o prace;
  • Tworzenie miesięcznych rozliczeń wynagrodzenia;
  • Przygotowywanie sprawozdań dla hiszpańskiego odpowiednika ZUS-u (modele TC1 oraz TC2);
  • Przygotowanie okresowych sprawozdań potrąceń z tytułu podatku dochodowego;
  • Roczne zeznania podatkowe;
  • Przygotowanie zaświadczeń o       wynagrodzeniu i zaliczek na podatek dochodowy pracowników;
  • Umowy na wyłączność, o zakazie konkurencji i poufności.

Sprawy związane z migracją

 • Postępowanie przed Departamentem ds. Cudzoziemców Rządu Cywilnego Prowincji.

Usługi z zakresu Prawa Człowieka:

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;

Negocjacje zbiorowe i stosunki pracownicze;

Umowy i porozumienia zbiorowe;

Układy zbiorowe;

Strajk;

Lock-out.

Reorganizacje Spółek

Audyt pracowniczy i Ubezpieczeń Społecznych (due diligence)

Zwolnienia i restrukturyzacje

Zwolnienia indywidualne

Redukcja umów o prace, w szczególności wypowiadanie oraz przedłużanie umów:

 • Przygotowywanie ostatecznych rozliczeń i pism wypowiadających umowę o pracę

Postępowania likwidacyjne.

Zbiorowa modyfikacja warunków pracy.

Postępowanie administracyjne

Doradztwo przed Inspekcją Pracy.

Obrona w procedurze wymierzania sankcji.

Wypadki przy pracy.
Representación de nuestros clientes ante el CMAC.

Reprezentacja klienta przed Urzędem Negocjacji Pracowniczych.