Wprowadzenie

Każda transakcja taka jak kupno, sprzedaż, refinansowanie, restrukturyzacja, publiczna czy prywatna. niesie ze sobą konsekwencje podatkowe.Dogłębna analiza i planowanie tych przedsięwzięć może zmniejszyć ryzyko transakcji, zwiększyć szanse na sukces i zapewnić perspektywy skutecznych negocjacji.

Nasze Doradztwo transakcyjne i podatkowe ukierunkowane jest na pomoc w wykonywaniu operacji w zgodzie z obowiązującymi regułami prawnymi. Łącząc doświadczenie w transakcjach międzynarodowych i wiedzę z zakresu transakcji krajowych z różnych gałęzi przemysłu pozwalaja ono nam udzielić wskazówek , aby klient był w stanie podjąć właściwe decyzje i poradzić sobie z wszelkimi konsekwencjami prawnymi i podatkowymi.

Nasz wykwalifikowy zespół rozpoznaje problemy na płaszczyźnie globalnej aby zaoferować swoim klientom rozwiązanie jak najbardziej właściwe pod względem prawnym oraz zgodne z interesem podatkowym interdyscyplinarnym.

Ogólne usługi podatkowe

Podatki krajowe i międzynarodowe

Negocjacja i wdrożanie odroczeń płatności;

Ustalanie cen: analiza ekonomiczna i funkcjonalna dla ustalania ceny transakcji;

Planowanie i restrukturyzacja grup firm na poziomie krajowym i międzynarodowym;

Planowanie podatkowe inwestycji zagranicznych w Hiszpanii i inwestycji hiszpańskich za granicą;

Rozliczenia podatkowe pracowników przesiedlonych;

Komitety fiskalne: doradztwo i współpraca z dyrekcją wykonawczą grup firm i przedsiębiorstw rodzinnych celem optymalizacji podatkowej;

Stałe doradztwo podatkowe dla firm w kraju i za granicą.

Fuzje i łączenia przedsiębiorstw:

Due diligence;

Doradztwo w procesie restrukturyzacji firm;Opodatkowanie Banków i Zakładów Ubezpieczeń;

Opodatkowanie Banków i Zakładów Ubezpieczeń;

Planowanie podatkowe dla grup przedsiębiorstw;

Opodatkowanie osoby fizycznej :

 • Planowanie opodatkowania własności ;
 • Opadatkowanie pracowników wyższych szcebli ;
 • Opodatkowanie osób fizycznych ;
 • Planowanie międzynarodowe ;
 • Planowanie dziedziczenia.

Podatek VAT oraz inne podatki :

 • Doradztwo oraz planowanie opodatkowania;
 • Doradztwo w przypadku kontroli fiskalnych
 • Odzyskiwanie podatku VAT

Rachunkowość Podatkowa

Rozwój handlu sprawił, iż możliwości jego opodatkowania są coraz bardziej złożone.

Wpłynęło to również na zwiększenie popytu w zakresie usług prawnych ukierunkowanych na ułatwienie firmom płacenia podatków, dlatego że wymogi urzędu skarbowego co do przejżystości transkacji handlowych są coraz wyższe.

Współpracując a administracją podatkową ułatwiamy firmie pracę|w dziedzinach:

 • Rachunkowości podatkowej;
 • Kontroli podatków;
 • Minimalizacji ryzyka podatkowego.

Zakres i charakter naszych usług może się różnić w zależności od potrzeb w każdej fazie planowania podatkowego, uwzględniając przy tym zobowiązaia podatkowe i konieczność współpracy z organami administracji podatkowej.

Nasi specjaliści prawa podatkowego, nasze metody o globalnym zasięgu, sposoby działania, jakość świadczonych usług oraz silne zaangażowanie pozwalają na skuteczną realizację zoobowiązań podatkowych Klienta. Ponadto zrównoważone strategie organizacyjne i fachowe sprawozdania zarządzania ryzykiem pomogą Państwa firmie osiągnąć pełny potencjał rozwoju.