Kancelaria SANCHIS & PARTNERS oferuje kompleksową obsługę prawną podmiotów branży przewozów towarowych i osobowych oraz spedycyjnych. Posiadamy doświadczenie w pomocy prawnej przy czynnościach organizowania przewozu. Dokonujemy szczegółowej oceny ryzyka kontraktowego dotyczącego oferowanych naszym klientom umów oraz proponujemy szeroką gamę rozwiązań prawnych mających na celu minimalizację tego ryzyka, używając w tym celu min. istniejących tekstów prawnych:

Transport morski:

  • Konwencja Międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad dotyczących konosamentów (Haga Rules), podpisana w Brukseli dnia25 sierpnia 1924 r.;+

Transport drogowy:

  • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1956 r.;

Transport kolejowy:

  • Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), podpisana w Bernie dnia 9 maja 1980 r.;

Transport powietrzny:

  • Konwencja o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r.

Kancelaria SANCHIS & PARTNERS oferuje kompleksowe usługi prawne firmom transportowym, zarówno w Hiszpanii, Polsce, jak i w innych krajach.