Do stałych problemów prawnych, z którymi stykamy się w naszej codziennej pracy należą:

  • rejestracja statków i hipotek morskich;
  • roszczenia cargo, H & M oraz P & I;
  • roszczenia z tytułu wypadków morskich, awarii wspólnej i ratownictwa;
  • krajowy i międzynarodowy transport morski;
  • budowa i remonty statków;
  • optymalizacja podatkowa dla marynarzy;
  • areszty oraz zwolnienia statków (i innych składników majątku);
  • reprezentacja przed Urzędami Morskimi i Izbami Morskimi.