Znaczenie prawa konkurencji lub prawa ochrony konkurencji w działalności handlowej w obecnych czasach nie podlega wątpliwości. Kancelarii prawnej SANCHIS& PARTNERS nie są obce zagadnienia prawne prawa konkurencji, z którymi na co dzień borykają się jej klienci. Oferujemy usługi i kompleksowe doradztwo w tej dziedzinie. Nasza Firma dysponuje kadrą profesjonalistów w tej dziedzinie prawa. Doradzimy przy:

  • Sporządzanie umów o współpracy handlowej, tj. umowy franczyzowe, umowy agencyjne oraz dystrybucyjne;
  • Sporządzanie umów licencyjnych oraz innych kontraktów zawieranych na gruncie prawa własności przemysłowej np: umowy w zakresie transferu technologii;
  • Sporządzanie umów o współpracy, umów o fuzji, umów o przejęcie czy joint venture;
  • Analiza jakichkolwiek porozumień ograniczających konkurencję takich jak porozumienia cenowe, kartele oraz dystrybucja, tying agreements.

La vertiente pública y privada del Derecho de la Competencia

  • Oblicze publiczne i prywatne Prawa Konkurencji
  • Mówiąc o prawie konkurencji należy odróżnić jego aspekty publiczne i prywatne.

Dlatego też doradztwo prawne w przypadku prawa konkurencji nie powinno się ograniczać tylko do negocjowania i sporządzaniu umów lecz powinno obejmować także wszelkie kwestie sporne. Kancelaria SANCHIS & PARTNERS oferuje pomoc prawną w przypadku sporów związanych z prawem konkurencji zarówno w kwestiach prawa publicznego jak i prywatnego.