Kancelaria SANCHIS & PARTNERS dysponuje kadrą prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Oferujemy Państwu:

 • Generalna obsluga prawna w zakresie praw, obowiązków oraz postępowania prawnego zawartych w Konwencji Prawa Morskiego Pracy- MLC 2006, zgodnie z dyrektywą unijną UE 2009/13 oraz w innych obowiazujących normach prawnych prawa hiszpańskiego, europejskiego i międzynarodowego o charakterze prawa morskiego pracy, żeglugi towarowej jak i osobowej;
 • Upoważnianie uznanych organizacji;
 • Aktualizacja i przystosowanie konwencji i układów zbiorowych do nowych przepisów prawa pracy, które weszły w życie 20/08/2013. Stosowanie zasady „zasadniczej równorzędności warunków”;
 • Pomoc w zatrudnianiu pracowników w Hiszpanii i za granicą. Przejęcie obowiązków i egzekucja praw. Asekuracja utraty praw, rozwiązywanie konfliktów związanych z cudzoziemcami;
 • Umowy o pracę dla marynarzy. Wyjątki w aktualnie obowiązujących normach, urlopy i płace. Ubezpieczenia Społeczne. Mediacje w sprawach prawa pracy.
 • Tworzenie umów. Umowy kapitanów statków oraz innych pracowników, dokumenty załogi pokładowej.
 • Kontrola warunków pracy statków krajowych jak i zagranicznych w ramach „Oficjalnej, państwowej kontroli portowej”;
 • BHP. Odszkodowania w przypadku zatonięć. Gwarancje finansowe w przypadku poważnych wypadków. Dopłaty do świadczeń;
 • Spory zbiorowe. Rozwiązywanie i nawiązywanie porozumień pozasądowych. Skargi na pokładzie i na lądzie. Reklamacje międzynarodowe. Apelacje w sprawie zatrzymania statków. Sprawy nadzoru kwalifikowanego również pod kątem bardziej szczegółowych przepisów prawa;
 • Zaświadczenia Prawa Morskiego. Redakcja treści zaświadczeń.. Procedura uzyskania i odnowienia. Skracanie czasu pobytu statków w porcie;
 • Deklaracja zgodności prawa morskiego. Tworzenie deklaracji zawierających zobowiązania armatora;
 • Tworzenie skarg na czyny nieuczciwej konkurencji stosując zasadę „zakazu traktowania bardziej korzystnego” dla statków z krajów, które nie ratyfikowały jeszcze nowych norm międzynarodowych i europejskich;
 • Repatriacje;
 • Umowy i współpraca międzynarodowa. Reprezentacja przed organami MOP oraz IMO w konkretnych sprawach i przed „Specjalnym Komitetem Morskim” w charakterze trójstronnym, przed MOP w przypadku zmian i adaptacji zaleceń organizacji koordynującej prace marynarzy (wg. Konwencji o Pracy na Morzu MLC 2006);
 • Odpowiedzialność Społeczna Przedsiębiorstw i Kodeksy Etyczne.