Doradztwo Międzynarodowe

SANCHIS & PARTNERS oferuje pomoc prawną międzynarodową, świadczoną przez:

 • Nasze biuro prawne we Włoszech (Rzym)
 • Prestiżowe kancelarie prawne w krajach, w których swoją działalność prowadzą nasi klienci (Kancelarie Partnerskie „Best Friends”)
 • Grupę wysokowykwalifikowanych, lokalnych prawników
 • Międzynarodowe Stowarzyszenia

Ze względu na nasze relacje zawodowe z międzynarodowymi kancelariami jesteśmy w stanie pracować w każdym zakątku świata. W ten sposób zapewniamy naszym Klientom najlepszą jakość usług, stosujemy szeroką znajomość zagadnień handlowych i rynków lokalnych zgodnie z odpowiednią jurysdykcją czy zagadnieniami międzynarodowymi. Nasza kancelaria dzieli ze strategiczynymi partnerami ponadto jednakową wizję działania opierającą się przede wszystkim na jakości świadczonych usług.

SANCHIS & PARTNERS jest partnerem strategicznym z firmą z siedzibami w Bostonie, Brukseli, Chicago, Dusseldorfie, Frankfurcie, Houston, Loundres, Los Angeles, Miami, Mediolanie, Monachium, Nowym Jorku, Orange County, Paryżu, Seulu, Silicon Valley oraz w Waszyngtonie.

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa

SANCHIS & PARTNERS oferuje pomoc prawną klientom, którzy są zainteresowani rozszerzeniem swojej działalności na rynki międzynarodowe, dostarczając przy tym rozwiązania prawne czy kontraktowe, dobrane w sposób optymalny dla danego przedsiębiorstwa, uwzględniając stopień jego rozwoju i potrzeby.

 • Umowy międzynarodowe kupna, sprzedaży czy dystrybucji
 • Umowy o współpracę, franczyzowe, konsorcjum oraz wszelkiego typu umowy partnerskie, odpowiadające potrzebom Klienta.
 • Doradztwo prawne przy tworzeniu filii oraz Joint Ventures
 • Pomoc przy dofinansowywaniu projektów, przy negocjacjach; korekta i tworzenie umów m.in.: o finansowaniu(kapitałem czy pożyczką), gwarancje, inżynieria, konstrukcje, dostawy materiałów i usług, konserwacja, tworzenie spółek specjalnego przeznaczenia, umów z organami publicznymi, monitorowanie realizacji operacji.
 • Spełnianie dodatkowych potrzeb m.in. sposoby zapłaty, egzekucja międzynarodowa, finansowanie operacji międzynarodowych, eksport, transport miedzynarodowy i ubezpieczenia
 • Rozwiązanie międzynarodowych problemów prawnych
 • Doradztwo przedsiębiorstw w poszukiwaniu możliwości rozwoju, przygotowanie i składanie wniosków oraz realizacja projektów pochodzących z przetargów publicznych udzielanych za pośrednictwem organizacji wielostronnych, takich jak: Bank Rozwoju Inter-American (IDB) i Bank Światowy.

Mamy doświadczenie w internacjonalizacji wszelkiego typu przedsiębiorstw czy oferowanych przez nie produktów. Nie są nam również obce osobliwości prawne, które mogą mieć negatywny wpływ na te procesy m.in.: Licencje patentowe, marki, know how i inne aspekty administracyjne.

SANCHIS & PARTNERS gwarantuje pomoc prawną od początku procesów internacjonalizacji (kupno, sprzedaż) aż do swobodnej działalności przedsiębiorstwa na terytorium obcego kraju. Stosujemy dokładną znajomość ram prawnych (narodowych jak i międzynarodowych; analizę i zarządzanie ryzykiem; użycie środków prawnych najbardziej optymalnych, dzięki współpracy z międzynarodowymi biurami prawnymi świadczącymi usługi prawne najwyższej jakości.

W przypadku takich operacji wiemy, iż podstawowym dla naszych klientów jest umowne zagwarantowanie ich bezpieczeństwa w obrocie prawnym, zabezpieczenie ich interesów gospodarczych i handlowych oraz zapobieganie potencjalnym problemom prawnym.

Internacjonalizacja przestaje być jednym z najbardziej ryzykownych przedsięwzięć przedsiębiorstwa w czasach, w których aby stać się strategicznym graczem na rynku, trzeba ją uwzględnić jako strategiczną wizję długoterminowej polityki firmy. Jej znaczenie jest szczególnie widoczne w czasach kryzysu, jak obecnie, w których obecność na nowych rynkach przyczynia się do dywersyfikacji ryzyka, stworzenia możliwości biznesowych w krajach o wyższym wzroście gospodarczym i pozwala lepiej przygotować przedsiębiorstwa na czas ożywienia gospodarczego. W rzeczywistości, kryzys to próba, której zostaje poddane przedsiębiorstwo. Jeśli pomyślnie dojdzie do procesów internacjonalizacji, przedsiebiorstwo wyjdzie z kryzysu bardziej wzmocnione.

Na terenie Hiszpanii działa wiele dużych firm, które wykazały zdolność do przystosowania się do zmian, w sektorach takich jak: finansowym, budowniczym, ubezpieczeniowym, technologicznym, przemysłowym, turystycznym oraz handlowym. Dla naszych Klientów istotnym jest, aby uczyć się na przykładzie tych firm, które nasza kancelaria przeniosła pomyślnie na rynki zagraniczne.

Korzyści płynące z globalizacji są liczne. Ekspansja przedsiębiorstwa oznacza poprawę wizerunku marki, a to z kolei prowadzi do wzrostu konkurencyjności i pozwala dzięki działalnośći na arenie międzynarodowej bronić się przed zagrożeniami pojawiającymi się na rynku krajowym.

Działania, które należy przeprowadzić aby doprowadzić do procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa

a) Badania rynku celem znalezienia firm partnerskich oraz lokalnych partnerów, możliwości joint venture, strategicznych relacji partnerskich, czy nabycia udziałów firm międzynarodowych,

b) Poszukiwanie i wstępna selekcja dróg komercjonalizcji w obcym kraju (importerzy, dystrybutrzy, agenci)

c) Poszukiwanie informacji o budynkach przemysłowych, magazynach oraz instytucjach oferujących wsparcie w negocjacjach cen i warunków współpracy, a także informacji na temat inicjatyw gospodarczych oraz wsparcia dla inwestycji zagranicznych w kraju, w którym planowana jest ekspansja.

d) Skontaktowanie się z ze specjalistami prawa, ekonomii, podatków, z urzędem celnym oraz z deweloperami, których cechuje doświadczenie w działalności w kraju, na który planujemy rozszerzyć naszą działalność.